< ![CDATA[

他们算是很负责的呢,也谢谢他们的礼物啦~

原文:http://www.mecare.cn/about/view-blog/5/

引用:

致白帽子赵今
2014-09-01 15:59:35   by 麦开网
致白帽子赵今:
上周一,白帽子赵今向我们提交了麦开网登录及找回密码的功能漏洞,对此我们进行了紧急修复,经与赵今沟通我们重新对用户登录系统以及找回密码功能进行分析调整,修复了日前的重大安全隐患,并且白帽子赵今和他的一个朋友“臭猫“一起帮助我们做了安全测试。 感谢白帽子赵今以及安全爱好者们的关注与反馈,我们愿与白帽子以及安全爱好者共同为麦开线上安全一起努力。对此我们也将对一直关注麦开的白帽子赵今提供一份礼物表示感谢。

                                                                                                                                       麦开网 2014.9.1

]]>